Výzva k podání nabídek - Nákup učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro šk. rok 2019/2020

Na tuto VZMR se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb.. Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu.

Výzva k nákupu učebnic

Příloha č. 1 - Detail zakázky

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Sdílet