Novinky na naší škole.

Vážení spoluobčané, milé děti i rodiče,

začíná nám další nový školní rok a ten letošní bude pro město Mníšek pod Brdy a naši základní školu obzvláště významný. Jak asi všichni víte, dokončení Pavilonu dále pozvedne prestiž, kapacitní možnosti i celkové fungování naší základní školy.

Přestaneme se tolik mačkat ve stávajících prostorách, uleví se dětem, rodičům i učitelům, odpadnou komplikace se zajištěním provozu na detašovaném pracovišti v prostorách ÚVR.

 

Po dokončení stavby a úklidu přilehlých prostor začne areál před školou působit jako příjemná zóna, v prostorách Pavilonu pak budou fungovat nové rozšířené služby a aktivity. Škola se tak kromě své základní vzdělávací úlohy posune do úrovně společenského, kulturního a sportovního centra. Věřím, že nové prostory nám konečně dovolí realizaci některých našich plánů a vizí. Jejich splnění pak umožní škole tvořit méně početné třídy a skupiny, což může fungovat jako magnet pro další rodiče, kteří budou naší škole a jejím možnostem chtít dát přednost před jinými vzdělávacími zařízeními. Věřím, že tomu napomůže i celkem osm nových pedagogických pracovníků, z nichž čtyři jsou muži.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto díla podíleli a podílí, za jejich spolupráci, děkuji i všem obyvatelům z přilehlých domů za pochopení nutné k akceptování nezbytného stavebního ruchu, a samozřejmě také vřelé díky Městu za jeho podporu a součinnost.

 

Zlepší a změní se škola, její vzhled, její působení na okolí. Byla bych ráda, kdyby škola se postupně více měnila i uvnitř. A nemyslím tím nábytek a barvu stěn. Myslím tím celkového ducha, myslím tím to, co si děti ze školy do života odnesou kromě znalostí z jednotlivých předmětů.

Mám zde na mysli portfolio jejich osobnosti, jejich vztah k morálce, etice, mravnosti, myslím tím rozvoj sociální inteligence, schopnost komunikace a respektování druhých.

Tady jsou podle mě velké rezervy obecně. Nepodceňujme naše děti, že neslyší a nevidí, co se kolem nich ve společnosti děje. Možná mají jiné zájmy a priority, ale vnímají televizi, jsou na internetu, slyší poznámky dospělých.

A přiznejme si to otevřeně, že pokud naše děti chtějí hledat vzory mezi našimi nejvyššími politickými elitami, které jsou nejvíce na očích, mají to velmi, velmi těžké.

Dalším úkolem školy je v dnešní složité době pomoci našim žákům lépe se orientovat na sociálních sítích a pochopit kromě výhod i všechna jejich negativa a rizika. To ovšem vyžaduje určitou úroveň kritického myšlení a schopnost orientovat se nejen v informacích, ale i v dezinformacích ( fakenews, hoaxy atd… ). Škola by měla zvládnout vést děti správným směrem i v této oblasti.

Škola by měla být apolitická a já se budu velmi snažit, aby taková zůstala. Na druhou stranu apolitičnost školy by neměla být alibi a pláštík pro nečinnost, pokud vidíme okolo sebe určité negativní věci. A pokud lidé, kteří  by měli na jakékoli úrovni reprezentovat tuto zemi, nedodržují základní pravidla slušného chování, nebojme se to pojmenovat.

Když kdokoli (ať už veřejně činná osoba či nikoli) hovoří  hrubě či vulgárně, když prokazatelně lže, mění účelově své názory, uráží své oponenty atd., nebojme se na to ukázat, nebojme se to zkritizovat. Hlavně se nepokoušejme tvářit se před našimi dětmi, že takové chování je normální. Nedělejme to, jinak se nám to vrátí.

Z toho důvodu bych velice ráda nadále podporovala v rámci třídnických hodin i výuky etickou výchovu, proto během prázdnin někteří pedagogové absolvovali kurs etické výchovy. Nechceme o tom jen diskutovat, chceme pro to i něco udělat. A budeme v tomto směru vděčni za jakoukoli pomoc především ze strany vás rodičů.

Chceme podporovat děti i v takových kategoriích, jakými jsou vlastenectví, respekt ke státnosti, pochopení sociálních vazeb v širším kontextu.

Zkrátka rádi bychom dosáhli u dětí určitého propojení a pochopení vzájemných vazeb, které ve finále pomohou zformovat dospělého, vzdělaného, kultivovaného a sociálními zásadami vybaveného člověka.

 

Proto pedagogický sbor připravuje řadu projektů zaměřených na takové aktivity. Plánujeme realizaci akcí jako např. „ 30 let od sametové revoluce“  , „ Jeden svět na školách „  , „ Krabice od bot „  ,  ,,Řečnická přehlídka“ , ,,Příběhy našich sousedů“ , podpora Domu seniorů  atd.

Čekají nás rovněž zajímavá školení v přípravném týdnu. Naši školu navštíví například přednášející: Mgr. Bob Kartous s besedou na téma: „Nejlepší praxe učení ze zahraničí,“ dále Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.  s přednáškou : ,, Pro jaký mozek je dělaná dnešní škola “ a lektorka Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA s tématem: ,,Společné vzdělávání a kultura školy pro pedagogické. pracovníky .“

Snažíme se v maximální možné míře podporovat další vzdělávání zaměstnanců školy, protože cítíme, že je třeba jít s dobou a diplom z vystudované VŠ k tomu rozhodně nestačí.

Rovněž jsme aktivní na poli zapojování se do projektů, žádostí o dotace a granty.

 

Naše škola byla vybrána ke spolupráci v rámci přípravy ,,Modelu regionální podpory vzdělávání.“  Mělo by se jednat o přímou spolupráci učitelů a vedení školy v roli konzultanta pro partnery, kterými jsou: Unie rodičů, EDUin, Čosiv, Job, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Elixír do škol a Step by step.

 

Jak je vidět, nadcházející školní rok bude plný změn, akcí a projektů. Jsem si jistá, že s pomocí Města i Vás rodičů vše bude probíhat hladce a k plné spokojenosti Vaší i Vašich dětí. 

 

Michaela Pažoutová

Dokument ke stažení zde.

Sdílet