Důležité informace k distanční výuce - čtěte pozorně

Vážení rodiče,

v posledních dnech jsem obdržela od několika z Vás různé dotazy a podněty týkající se distanční výuky. Je třeba zdůraznit, že Vaše názory na to, co je vhodné a jak nyní postupovat, se poměrně liší.

Chci Vás ujistit, že na vyřešení tohoto problému škola pracuje již od vyhlášení uzavření škol. Není ale úplně jednoduché rozhodnout o konkrétním nástroji, který bude nejsrozumitelnější pro nejširší spektrum nejen Vás rodičů, ale především žáků.

Například zřizovatel pražských škol připravil instrukce a metodický postup pro školy ve své působnosti, k nám se však tato pomoc dostala až později neoficiálně prostřednictvím spolupracujících ředitelek těchto škol. 

Existuje celá řada různých platforem pro konferenční způsob práce (Discord, Cisco Webex, Skype, Smart…), které někteří z Vás znají, bohužel však určujícím faktorem využití je rychlost připojení v konkrétní domácnosti, stáří a konfigurace PC.

Po konzultacích s naší IT podporou, naší IT koordinátorkou a jednotlivými učiteli jsme se nakonec rozhodli pro produkty Google, a to konkrétně Google Hangouts (Meet), Google Classroom a Google Forms, (Všechny aplikace jsou dostupné zdarma v Obchodě Play) které nejvíce vyhovují požadavkům většiny rodičů, nevyžadují instalaci na PC a fungují na širokém spektru platforem (PC - doporučujeme prohlížeč Chrome, tablet či chytrý telefon). Veškerá výuka bude tedy probíhat na těchto platformách. 

Pro zahájení komunikace Vás žádáme o vytvoření účtu Google pro své dítě, nejlépe takového, který bude jednorázově využit pro tuto mimořádnou situaci. Prosíme o vytvoření účtu nejpozději do středy 18. 3. 2020 aby mohla probíhat výuka. Někteří z Vás již takové účty svým dětem zřídili či jim se založením účtu pomohli. Chápu, že některé z Vás to může i zatížit, ale apeluji zde i na vzájemnou pomoc mezi Vámi, pokud by si náhodou někdo nevěděl rady. Tento jednotný způsob nám například umožní komunikovat s dětmi i prostřednictvím video rozhovorů a vysvětlit (i třeba pomocí sdílené obrazovky) učivo, postupy apod. Navíc s aplikacemi Google pracujeme od 5. ročníku v předmětu Informatika a žáci jsou s nimi přinejmenším částečně seznámeni. 

Kdyby přece jen pro někoho z Vás toto řešení nebylo průchodné, informujte prosím Vaše třídní učitele, pokusíme se v rámci našich možností a mimořádného stavu najít pro Vaše dítě nějaké řešení.

Nicméně Vás mohu ujistit, že ve třetí třídě již od středy běží náš malý „pilotní projekt“ na ověření funkčnosti komunikace přes Google produkty. Chtěli jsme nejprve ověřit průchodnost a funkcionalitu, než doporučíme Vám rodičům a našim žákům nástroj na distanční výuku.

Určitě někteří z Vás mohou využít i vzájemné pomoci mezi sourozenci. V každém případě se budeme snažit regulovat a po vzájemné dohodě korigovat množství informací předávaných tímto kanálem. V žádném případě není naším cílem zahltit  žáky nebo Vás rodiče, ale věřím, že v této mimořádné situaci se nám snad společně podaří najít cestu, jak děti udržet v „učebním módu“. 

Samozřejmě se může stát, že nastanou i drobné komplikace, ale věřím, že je rychle společně vyřešíme. Upozorňuji, že Edookit jako komunikační platforma zůstává dále aktivní a budeme jej používat pro omlouvání absence žáků při nemoci a k obecné komunikaci. V případě, že se Vám nepodaří do Edookitu přihlásit, zkuste to později. Často bývá v těchto dnech přetížený. 

Děkuji Vám všem za součinnost a přeji pevné zdraví Michaela Pažoutová

Sdílet