Výzva k podání nabídek - VZMR

Výzva k podání nabídek - VZMR -  Prevence digitální propasti a Digitální učební pomůcky z národního plánu obnovy NPO

 

Dokumentace:

Výzva k podání nabídek.pdf

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf

Příloha č. 1 - Kupní smlouva.docx

Příloha č. 2 - Technická specifikace.pdf

Příloha č. 3 - Stanovení nabídkové ceny..xlsx

Příloha č. 4 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti.doc

Příloha č.5 -Krycí_list_k_vyplnění.doc

 

Sdílet