ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023

Vážení rodiče,
s blížícím se zahájením nového školního roku 2022/2023 Vám chci sdělit
několik důležitých informací.

Rozvrhy jsou připravené, uveřejněny budou v Edookitu od 29.8.2022. Zároveň
jsou v Edookitu zadány všechny svátky a ředitelská volna. Organizaci školního
roku najdete na našem webu.

Dne 1.9.2022 budou žáci s třídními učiteli a asistentkami pedagoga ve třídách
do 9:00 hod.


Tato informace se netýká prvňáčků, které přivítáme v sále Pavilonu. V 8:00
očekáváme žáky 1. A a 1. B, v 8:40 potom 1.C a 1.D.


Na všechny prvňáčky se velmi těšíme a zveme jejich rodiče a prarodiče do školy na jejich slavnostní uvedení do školy. Děti budou slavnostně přivítány za mé přítomnosti, a dále je přijdou pozdravit tři dámy, které sehrály významnou roli při vybudování Pavilonu, do kterého prvňáčci nastupují.


V letošním roce jsme ještě přijali všechny mníšecké žáky, jejichž zákonní
zástupci podali přihlášku do naší školy, včetně žáků, kteří přišli do Mníšku pod
Brdy z Ukrajiny.


V pátek 2. 9. bude probíhat výuka pouze v kmenových třídách, většinou
s třídními učiteli, kteří předají žákům důležité informace ke školnímu roku,
seznámí je se Školním řádem a podrobně i s Klasifikačním řádem. Rovněž od
1.9.2022 zahajujeme výuku podle nového ŠVP s větším důrazem na ICT a rozvoj informatického myšlení nejen v informatice samotné.


Naše škola pracuje s programem, který nese název: ,,Škola pro život:“ Nejsou to však jenom pouhá hesla, ale škola se tak otevírá novým možnostem v oblastech digitální gramotnosti, učení se pro život.


Těšíme se na nový školní rok 2022 / 2023 a věříme, že to bude rok bez
covidových omezení se spoustou příjemných setkání s Vámi.


Vaše Michaela Pažoutová

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023 ke stažení zde.

Sdílet