Měsíční přehled

Vážení strávníci, spíše však zákonní zástupci,

objevilo se několik dotazů k možnosti zasílat přehled o odebraných obědech a finanční vyúčtování za měsíc.

Na wws.strava. cz si můžete v záložce NASTAVENÍ aktivovat funkci "měsíční přehled". Díky tomu získáte přehled o stavu konta strávníka v uplynulém měsíci, zaplacených částkách, o počtu zaplacených obědů, o počtu přihlášených, odhlášených a odebraných obědů a o vydaných náhradních stravenkách (k tomu jen - viz provozní řád - 3 stravenky v měsíci jsou zdarma a každá další je zpoplatněna 2,- Kč). Tento přehled je vám po provedení uzávěrky předchozího měsíce (zhruba do 5. dne dalšího měsíce) zaslán automaticky na e-mail, který při nastavení uvedete. 

Ve stejném kroku v NASTAVENÍ můžete aktivovat i zaslání potvrzení každé objednávky - tedy změny oběda či jeho odhlášení. Zpráva je vám opět zasílána na uvedený e-mail.

Věříme, že tyto informace vás uspokojí. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit osobně v kanceláři ŠJ či přes e-mail jidelna@zsmnisek.cz.

Sdílet