Jitka Izáková

Získala jsem profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Absolvovala jsem seminář Typologie MBTI a její využití ve škole.
Lektorský kurz Škola lásky v rodině dle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové.
Studuji na Evangelické akademii kvalifikační studium pro asistenty pedagoga.