Marianna Srp

Vystudovala jsem VŠTVS PALESTRA.

Zajímám se o alternativní způsoby vzdělávání a organizování akcí pro děti a dospělé.