Hana Erinn Janáková

Vystudovala jsem VŠE, studuji Pedf - UK.

Zajímám se o celostní přístupy ke zdraví člověka.