Eva Beránková

Vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň na PedF UK. Nyní studuji obor Speciální pedagog na PdF UPOL.

Zajímám se o cestování, vzdělávání, tanec, pěší turistiku.