Jaroslava Čerešňová

Vystudovala jsem akademické gymnazium Praha - humanitní větev 1974, Pedf UK Praha NŠ - TV.

Zajímám se o přírodu, společenský tanec - pasivně, vztahy škola - rodina.