Daniela Kloudová

Vystudovala jsem PedF UK; obor český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Zajímám se o klasickou literaturu, squash, mám ráda psy.