Informace pro budoucí prvňáčky

Organizace a průběh Zápisu do školního roku 2021/2022

Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 je stanoven na pondělí 26. dubna 2021

Letos proběhl zápis do základní školy nebo žádání o odklad opět pouze formálně, a to pomocí online přihlašování, které je již ukončeno.

 

Video pro naše budoucí prvňáčky ↓

 

Kompletní prezentace ke stažení zde.

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

vzhledem k opakujícím se dotazům na přijetí žáků do prvních tříd bychom Vás rádi informovali o aktuálním stavu. Vážíme si zájmu, který jste projevili přihlášením Vašeho dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Zápis byl uzavřen 26.4.2021. Od té doby běží třicetidenní lhůta, do které je třeba vydat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Rádi bychom Vás proto seznámili s tím, jak bude správní řízení probíhat. Celkem se do naší školy přihlásilo 157 dětí, z toho má odklad školní docházky 26 dětí. Měli bychom tedy přijmout 131 dětí. V tuto chvíli máme ve škole volných 90 míst, již po odečtení odcházejících žáků 9. tříd. Další místa se uvolní poté, co budou žáci 5. a 7. tříd přijati na víceletá gymnázia. Žáky budeme přijímat podle předem vydaných kritérií (pořadí podle trvalého bydliště dítěte) následovně:

Mníšek pod Brdy, Kytín, Zahořany, Klínec, Řitka, Jíloviště.

Z Mníšku pod Brdy evidujeme celkem 99 přihlášených dětí. Město nyní pracuje na navýšení kapacity školy, tím vzniknou další místa. Navýšení kapacity školy pravděpodobně neproběhne do doby, kdy budeme muset vydat rozhodnutí o přijetí, tedy nejpozději do 26.5.2021. Proto bude nutné některá správní řízení pozastavit a vyčkat do navýšení kapacity.

Věříme, že se nakonec podaří všechny uchazeče přijmout a již nyní se těšíme na setkání s Vámi a našimi budoucími prvňáčky v červnu 2021.

Aktuálně: 

Níže naleznete seznam registračních čísel přijatých žáků. 
Z důvodu maximální kapacity školy (920 žáků) bylo možné přijmout pouze 103 žáků.
Pořadí přijatých žáků se řídí dle předem zveřejněných kritérií.
Ostatní žadatelé budou přijati po navýšení kapacity.

Jakmile bude kapacita školy navýšena, budeme vás informovat.

Kritéria pro přijímání žáků do školního roku 2021/2022 a další formuláře jsou zveřejněny níže.