Informace pro budoucí prvňáčky

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - bilingvní třída 
proběhne ve čtvrtek 8.6.2023 od 17:00 hod.


Schůzka proběhne v budoucí třídě 1.E - bilingvní, vstup přes pavilon.


Program:
seznámení s třídní učitelkou
informace o družině
informace o jídelně 
důležité informace o chodu třídy  a organizace školního roku


-------------------------------------------------

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 5.6.2023 od 17 hod. Zahájení v jídelně školy.


Program: 
rozdělení dětí do tříd
seznámení s třídní učitelkou
obědy
družina
organizační informace

 -------------------------------------------------

 

Organizace a průběh Zápisu na školní rok 2023/2024

Termín zápisu do prvních tříd na školní rok 2023/2024 je stanoven
na čtvrtek 27. dubna 2023

 

Zahájení sběru přihlášek a otevření rezervačního systému je 10. dubna 2023 v 8:00 hod.

Ukončení sběru přihlášek a uzavření systému je 24. dubna 2023 ve 23:55 hod.

Objednávkový systém na konkrétní čas zápisu je dostupný ZDE.

Přihlášku do první třídy vyplňte ZDE. (Vyplňujte prosíme jméno dítěte, přesně podle rodného listu. Děkujeme.)

Nahlížení do spisu je pro tento školní rok stanoveno na 3. května 2023 od 15:00 do 17:00 v kanceláři - podrobnosti v dokumentu níže.

Než začnete vyplňovat přihlášku, doporučujeme Vám přečíst si následující postup.

Při vyplňování přihlášky do první třídy postupujte podle pokynů ve formuláři.

 • Po úspěšném vyplnění přihlášky bude žádosti automaticky přiděleno evidenční číslo, které uvidíte, jak po vyplnění, tak ve vytištěném dokumentu.
 • Evidenční číslo je důležité při zveřejňování výsledků, kdy budou, s ohledem na zákonné požadavky, zveřejněna právě přijatá evidenční čísla, nikoliv jména žáků na webu školy.
 • Dokument si stáhněte ve formátu PDF a doručte na naši školu jedním ze způsobů, které popisujeme níže.
  • datovou schránkou – simtdpx,
  • e-mailem s elektronickým podpisem - vedeni@zsmnisek.cz
  • poštou (formulář vytiskněte, podepište) nebo
  • přineste osobně při zápisu do školy, který proběhne 27. 4. 2023
 • Doručením vyplněné přihlášky jste formálně podali Žádost o přijetí vašeho dítěte k povinné školní docházce na naší škole.
 • Upozornění: Do PDF formuláře se nepropisují některé doplňující údaje z online přihlášky, nicméně škola je eviduje a zpracovává.
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude vydáno nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 • O konání schůzky s rodiči budoucích prvňáčků budete informováni včas, a to na webových stránkách školy. 

------------------------------------ 

 Přihlášení do školní družiny na rok 2023/2024 bude probíhat elektronicky.

Přihlášení do školní družiny je možné pouze elektronicky v informačním systému Domeček

Návod pro vytvoření klientského účtu naleznete ZDE. Další informace naleznete na stránkách školy v sekci "ŠKOLNÍ DRUŽINA". Přihlášku není nutné tisknout, ani nosit do školy.

Přihlašování do školní družiny na školní rok 2023/2024 bude spuštěno 10. dubna 2023. 
V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 775 619 580.

------------------------------------

 Odklad povinné školní docházky

Nevyplňujte přihlášku ke vzdělávání ani se neregistrujte na konkrétní čas k zápisu.

Vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky, formulář ZDE.
Žádost o odklad je nutné doručit nejpozději v den zápisu a to 27. dubna 2023 společně s těmito přílohami:

 • zpráva speciálně pedagogického centra - doporučení odkladu povinné školní docházky,
 • zpráva dětského lékaře - doporučení odkladu povinné školní docházky

Tyto dokumenty jsou nezbytné pro zahájení správního řízení a následného vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

I v případě, že se Vám nepodaří dodat do dne zápisu některou z povinných příloh, je potřeba doručit žádost o odklad v řádném termínu konání zápisu do 27. dubna 2023.

Zahájené správní řízení bude následně přerušeno do doby, než dodáte zbylé potřebné dokumenty.

------------------------------------

Kritéria pro přijímání žáků na školní rok 2023/2024, nahlížení do spisu a další formuláře jsou zveřejněny níže.