Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

věnujte pozornost následujícím informacím.

AKTUALIZACE: Pod článkem naleznete výsledky o přijetí k základnímu vzdělávání a přípravné třídy.

Upozornění: Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, v případě, že si jej chcete vyzvednout osobně, přijďte 31. 5. od 7:30 do 14:00.

POZOR ZMĚNA: Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí přijatých do přípravné třídy proběhne až ve středu 26.6. od 17:00 hodin ve školní jídelně.

Kritéria pro přijímání žáků pro školní rok 2019/2020 jsou zakotvena spádovostí, kdy budeme přijímat žáky z Mníšku a okolních obcí v tomto pořadí:

 1. Mníšek
 2. Kytín
 3. Zahořany
 4. Klínec
 5. Chouzavá

V případě zájmu o přihlášení Vašeho dítěte do naší školy:

 • Vyplňte prosíme nejprve v našem přihlašovacím systému čas vaší návštěvy. (Čas si prosím zaznamenejte, systém neodesílá upozornění.) AKTUALIZACE: Pokud již není žádný termín volný, napište prosím email na adresu vedeni@zsmnisek.cz s časem kdy se Vám návštěva hodí.
 • Následně prosíme vyplňte zápisní list pro Vaše dítě a odešlete v elektronické podobě pomocí formuláře níže. Zápisní list pro Vás bude připraven k podpisu na vrátnici v den zápisu.


 • Dalším krokem je pak v případě Vašeho zájmu o školní družinu, vyplnění přihlášky, kterou naleznete ZDE. Přihlášku prosíme přineste vyplněnou a podepsanou přímo k zápisu.
 • Dále pak pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do přípravné třídy. (Více informací o přípravné třídě naleznete ZDE.) Žádost o přijetí naleznete ZDEK žádosti je třeba přiložit písemné doporučení školského poradenského zařízení.
  • Přípravná  třída je určena:

  • Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 

  • V případě, že by vaše dítě mělo nastoupit do posledního roku mateřské školy, a chtělo by místo toho nastoupit do přípravné třídy, je třeba vyplnit pouze žádost a přijít na zápis.

  • V případě odkladu školní docházky je třeba přiložit písemné doporučení školského poradenského zařízení. Děti s odkladem mají právo na přednostní přijetí. 

 • V den zápisu si s sebou prosíme přineste: rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce.
 • Odklad školní docházky: při odkladu je potřeba dodat:
  • žádost ZDE
  • doporučení PPP nebo SPC
  • doporučení pediatra