Projekt - Šablony I.

Projekt jsme nazvali „Cesta je cílem vzdělávání“ a je zaměřen na následující aktivity:

Obecné cíle projektu:

 1. osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků zaměřených na matematickou a čtenářskou gramotnost a mentoring.
 2. na zajištění zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 3. na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a prevenci předčasného ukončování školní docházky
 4. na podporu rovného přístupu ve vzdělávání
 5. na podporu společného vzdělávání žáků

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci a žáci.
Zahájení projektu : 1.9.2017
Ukončení projektu : 31.8.2019


Aktivity probíhající na naší škole naplňující cíle projektu:

 1. Poskytnutí dočasné personální podpory:
  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog
  • Školní psycholog
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků:

 2. Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblastech:
  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost
  • Cizí jazyky
  • Mentoring

 3. Prohlubování profesních kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.
  Nové metody ve výuce:
  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost

 4. Doučování žáků naší školy ohrožených školním neúspěchem

Ke dni  4. 1. 2019, je projektu ve fázi realizace všech výše uvedených aktivit.
Kontakt na manažerku projektu:
Mgr. Ladislava Ondrouchová, Tel: 774 021 180, e- mail: ondrouchova.ladislava@zsmnisek.cz
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT.

Sdílet