Holokaust očima dítěte - projektové dny pátých tříd

V páté třídě se při výuce dějepisu dostáváme do 20. století se všemi hrůzami, které hlavně v jeho první polovině proběhly. A téma holokaustu, Židy nazývané šoa, tedy katastrofa, patří emocionálně k těm nejobtížnějším.

Jak dětem citlivě vysvětlit průmyslovou smrt nejméně šesti milionů lidí, kteří se provinili jen tím, že se narodili?

Letos jsme tuto temnou kapitolu prošli v rámci projektových dnů nazvaných Holokaust očima dítěte. První den workshopu zahájila beseda s paní Michaelou Vidlákovou, přeživší pamětnicí holokaustu.

Paní Vidláková sdílela své osobní zkušenosti židovského dítěte, které bylo odvezeno do Terezína. Její upřímné vyprávění o útrapách, kterým čelila, oslovilo žáky a otevřelo dveře k pochopení složitého tématu.

Žáci se následující dny pustili do aktivit, které jim pomohly lépe si představit život dětí během holokaustu. 

V dětských tvářích se dal jasně vyčíst zájem, soustředění a snaha odvést co nejlepší výkon.

Projektové dny ukázaly, že i přes temnou minulost je možné najít světlo naděje.

 Třídní učitelky pátých tříd 

Sdílet