Pronájmy

Nově má pronájem velkého sálu v Pavilonu na starosti úřad Mníšek pod Brdy a to konkrétně paní Linda Skotnicová. Podrobnější kontakty naleznete na odkazu zde. Pro ostatní pronájmy zůstává vše jako dosud a kontaktní osobou je paní Eva Procházková viz kontakt níže.

 

Možnost pronájmu sálů v pavilonu:

Níže uvádíme přehled vytíženosti jednotlivých místností v přízemí pavilonu.

Přes šipku  vedle tlačítka "Denní plán" si zvolte, které místnosti chcete zobrazit (jednotlivé místnosti jsou barevně odlišené).

 

Kontakt pro pronájem všech prostorů mimo velký sál v Pavilonu:

Eva Procházková
prochazkova.eva@zsmnisek.cz

723 848 848

 

Kontakt pro pronájem velkého sálu v Pavilonu:

Skotnicová Linda
Odbor kanceláře starosty
Komunitní a terénní sociální pracovník - projekt MAS Hřebeny
604 499 188
linda.skotnicova@mnisek.cz

 

UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ MÁ TĚLOCVIČNY A PRONAJÍMANÉ PROSTORY V DANÝCH ČASECH PRONAJATY PO DOBU PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY, REZERVACE SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ROKY.

PŘI REZERVACI NA DALŠÍ OBDOBÍ MAJÍ PŘEDNOST TY ORGANIZACE, KTERÉ NAVAZUJÍ NA PRONÁJEM Z MINULÉHO ROKU.