Formuláře

Výňatky ze SMĚRNICE PRO VYDÁVÁNÍ STEJNOPISŮ A OPISŮ VYSVĚDČENÍ


na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění a vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, v platném znění.

Opis vysvědčení (dále jen „opis“) vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu.

Stejnopis vysvědčení (dále jen „stejnopis“) vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis (ztracený nebo zničený), nebo jejímu zákonnému zástupci.

Opis i stejnopis vysvědčení budou vydány pouze na základě písemné žádosti.

Poplatek za jeden opis/stejnopis vysvědčení byl stanoven ve výši 100,- Kč.

Uhrazen bude v kanceláři školy.