Kroužky

Přihlášení a platby za kroužky budou probíhat od pondělí 30.8. 2021 do úterý 31.8.2021 mezi 8:00 – 12:00 hod a dále od 1.9.2021 do 15.9.2021 v pracovní dny od 7:30 do 7:55 hod v kanceláři školy (vedle recepce). 

Tabulky kroužků budou zveřejněné zde nejpozději do pátku 27.8.2021. Kroužky jsou rozdělené do dvou tabulek na školní kroužky a kroužky vedené organizacemi. U školních kroužků bude přihlášení a platba probíhat v kanceláři školy. U kroužků vedených organizacemi se obracejte s přihlášením na kontaktní osobu.

O kroužky je velký zájem, proto zaplacením si zajistíte závaznou rezervaci.  Kroužky následně pobíhají v pronajatých školních prostorách.  Nabídka kroužků bude ještě průběžně aktualizována.

 

Závazně je Vaše dítě přihlášeno na kroužek až po uhrazení celé částky.

 

Eva Procházková      

Aktuální nabídka kroužků