Kroužky

Přihlášení a platby za kroužky budou probíhat od úterý 25.8. 2020 do pátku 28.8.2020 mezi 8:00 – 12:00 hod a dále od 1.9.2020 do 15.9.2020 v pracovní dny od 7:30 do 7:55 hod v kanceláři školy (vedle recepce). 

Aktuální nabídka kroužků, viz tabulka níže. Kroužky jsou rozdělené do dvou tabulek na školní kroužky a kroužky vedené organizacemi. U školních kroužků bude přihlášení a platba probíhat v kanceláři školy.

O kroužky je velký zájem, proto zaplacením si zajistíte závaznou rezervaci.  U kroužků vedených organizacemi se obracejte s přihlášením na kontaktní osobu. Kroužky následně pobíhají v pronajatých školních prostorách.  Nabídka kroužků bude ještě průběžně aktualizována.

Eva Procházková      

Aktuální nabídka kroužků