Pronájmy

Možnost pronájmu sálů v pavilonu:

Níže uvádíme přehled vytíženosti jednotlivých místností v přízemí pavilonu.

Přes šipku  vedle tlačítka "Denní plán" si zvolte, které místnosti chcete zobrazit (jednotlivé místnosti jsou barevně odlišené).

Kontakt: Eva Procházková

tel. 312 312 771, 725 844 672

email: prochazkova.eva@zsmnisek.cz

UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ MÁ TĚLOCVIČNY A PRONAJÍMANÉ PROSTORY V DANÝCH ČASECH PRONAJATY PO DOBU PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY, REZERVACE SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ROKY.

PŘI REZERVACI NA DALŠÍ OBDOBÍ MAJÍ PŘEDNOST TY ORGANIZACE, KTERÉ NAVAZUJÍ NA PRONÁJEM Z MINULÉHO ROKU.