Pronájmy

Prostor                     | Komerční cena   | Cena - DP + spolky*  | Cena - indiv. výuka 
PAVILON - Velký sál  | 550 Kč / hod.      | 300 Kč / hod. 
PAVILON - Malý sál   | 250 Kč / hod.      | 150 Kč / hod. 
PAVILON - Klubovna | 150 Kč / hod.       | 100 Kč / hod.               | 50 Kč / hod.

Velká tělocvična        | 500 Kč / hod.      | 400 Kč / hod. 
Malá tělocvična         | 400 Kč / hod.      | 300 Kč / hod. 
Školní hřiště               | 200 Kč/ hod.       |  100 Kč / hod.

Učebna - ZŠ              | 150 Kč / hod.       | 100 Kč / hod.
 

* Cena při dlouhodobé nájemní smlouvě min. na 8 měsíců nebo pro spolky podporované RM Mníšek pod Brdy

* DP – dlouhodobý pronájem

 

Možnost pronájmu sálů v pavilonu:

Níže uvádíme přehled vytíženosti jednotlivých místností v přízemí pavilonu.

Přes šipku  vedle tlačítka "Denní plán" si zvolte, které místnosti chcete zobrazit (jednotlivé místnosti jsou barevně odlišené).

Kontakt: Eva Procházková

tel. 312 312 771, 725 844 672

email: prochazkova.eva@zsmnisek.cz

UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ MÁ TĚLOCVIČNY A PRONAJÍMANÉ PROSTORY V DANÝCH ČASECH PRONAJATY PO DOBU PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY, REZERVACE SE NEVZTAHUJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ROKY.

PŘI REZERVACI NA DALŠÍ OBDOBÍ MAJÍ PŘEDNOST TY ORGANIZACE, KTERÉ NAVAZUJÍ NA PRONÁJEM Z MINULÉHO ROKU.