Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

 • Třídní schůzky se konají ve středu 2. září 2020 od 17:00 hod. pro všechny 1. třídy.
 • Olympijský běh poběžíme ve středu 16. září 2020.
 • Třídní schůzky 9. tříd v pondělí 5. října 2020.
 • Ředitelské volno bude vyhlášeno na pondělí 26. října a úterý 27. října 2020.
 • Třídní schůzky individuální se konají od 2. listopadu do 20. listopadu 2020.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 
 • Zdobení vánočních stromků proběhne v pátek 27. listopadu 2020.
 • Knoflíkový trh proběhne v sobotu 28. listopadu 2020 od 12:00 -16:00 hod.
 • Ředitelské volno bude vyhlášeno na pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Lyžařský kurz 7. tříd připadne na termín 18. ledna – 22. ledna 2021
 • Vydání pololetního vysvědčení proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2021.
  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 8. března. - 14. března 2021.
 • Velikonoční jarmark a akademie se konají v pondělí 29. března 2021 od 15:00 do 18:00 hod.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Třídní schůzky společné se konají v pondělí 12. dubna 2021.
 • Den Země oslavíme ve čtvrtek 22. dubna 2021.
 • Zápis do 1. tříd proběhne 26. dubna 2021
 • Obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd budou probíhat ke konci května 2021.
 • Den dětí připadne na úterý 1. června 2021.
 • Pobyty v přírodě proběhnou v termínu od 31. května do 4. června a od 7. června do 11. června 2021.
 • Závěrečné vysvědčení bude předáno ve středu 30.6.2021.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021