Výchovné poradenství - 1. stupeň

Důležitým předpokladem pro dobrou vzdělávací práci je příjemné klima ve škole, hezké vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodiči, slušní a vychovaní žáci. O to vše usilujeme.

S čím Vám mohu pomoci?

 • konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
 • péče o žáky s problémy v učení
 • komunikace s poradenským zařízením
 • výběr střední školy, zpracování přihlášky, vydání zápisového lístku

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Branná

Konzultační hodiny:

Pondělí:

14,00 hod. - 16,00 hod

V ostatních dnech dle osobní (telefonické) domluvy. 

Výchovné poradenství - 2. stupeň

Nabízíme poradenskou či metodickou pomoc žákům, rodičům i pedagogům v těchto oblastech:

 • kariérové poradenství (přijímací zkoušky na SŠ, přihlášky, zápisové lístky, odvolání proti nepřijetí…)
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tvorba plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího programů, pedagogická intervence)
 • kázeňské problémy (tvorba individuálních výukových programů)
 • záškoláctví
 • návykové látky

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Krupková

Konzultační hodiny:

Pondělí: 14, 00  hod. - 16, 00 hod. 

Úterý: 14, 00 hod. - 15, 30 hod.  

Středa: 14, 00 hod. - 15, 30 hod. 


Jiné dny na základě domluvy. 

 

Kariérové poradenství

Nabízíme poradenskou či metodickou pomoc žákům, rodičům i pedagogům v těchto oblastech:

 • Objevování zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání u žáka
 • Doporučování vhodných informačních zdrojů a poradenských subjektů v návaznosti na žákovu
  situaci
 • Podpora žáka při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • Identifikace nadání/potenciálu žáka
 • Podpora žáka s potřebou podpůrných opatření/ se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání.

Forma podpory:

 • Individuální konzultace
 • Skupinová konzultace – rodič – žák
 • Workshopy pro pedagogy a rodiče
 • Návštěva TH a hodin – volba povolání

Konzultační hodiny:
Středa : 14,00 hod. - 17,00 hod. 
Jiné dny na základě domluvy. 

Kontakt: Mgr. Ladislava Ondrouchová, Tel.: 774 021 180, ondrouchova.ladislava@zsmnisek.cz

 

Primární prevence

V případě dotazů ohledně primární prevence na naší škole se obracejte na metodiky prevence, kterými jsou Ondřej Solnička pro 2. stupeň a Karolina Moslerová pro 1. stupeň.

V případě že se Ti něco špatného ve škole děje, anonymně nám to sděl přes dobře fungující službu NNTB - Nenech to být, kde jsme jako škola registrováni. Nikdo, kromě Tebe, o tom nebude vědět.

Program primární prevence je k dispozici ZDE.