Výchovné poradenství - 1. stupeň

Důležitým předpokladem pro dobrou vzdělávací práci je příjemné klima ve škole, hezké vztahy mezi učiteli a žáky, kvalitní komunikace s rodiči, slušní a vychovaní žáci. O to vše usilujeme.

S čím Vám mohu pomoci?

  • konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
  • péče o žáky s problémy v učení
  • komunikace s poradenským zařízením
  • výběr střední školy, zpracování přihlášky, vydání zápisového lístku

Kontaktní osoba: Eva Branná

Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2018 – 2019:
Nejzazší termín podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou je 30. 11. 2018
a to řediteli střední školy. Maximální počet přihlášek na střední školy je omezen na počet dvě.
Termín podání přihlášky na SŠ do 01. 03. 2019

Výchovné poradenství - 2. stupeň

Nabízíme poradenskou či metodickou pomoc žákům, rodičům i pedagogům v těchto oblastech:

  • kariérové poradenství (přijímací zkoušky na SŠ, přihlášky, zápisové lístky, odvolání proti nepřijetí…)
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tvorba plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího programů, pedagogická intervence)
  • kázeňské problémy (tvorba individuálních výukových programů)
  • záškoláctví
  • návykové látky

Kontaktní osoba: Lenka Krupková

Konzultační hodiny: Po 14:00 - 16:00, Čt a Pá 12:45 – 13:40 (nejlépe po předchozí domluvě)

Primární prevence

V případě dotazů ohledně primární prevence na naší škole se obracejte na metodika prevence, kterým je Ondřej Solnička.

V případě že se Ti něco špatného ve škole děje, anonymně nám to sděl přes dobře fungující službu NNTB - Nenech to být, kde jsme jako škola registrováni. Nikdo, kromě Tebe, o tom nebude vědět.