Aktuality

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

Vážení rodiče,

přihlášky k docházce do školní družiny na školní rok 2021/2022 zasílejte na e-mail zemanova.marcela@zsmnisek.cz nebo odevzdejte na recepci školy nejpozději do 31.5.2021

 

 

Provoz ŠD od 4.1.2021

  • Ranní družina: 7,00 - 7,40
  • Odpolední družina: 11,50 - 16,30

Družinová oddělení se neslučují, je zachována homogenita skupiny jako při výuce.

Vyzvednutí ze školní družiny je možné po celou dobu provozu.

 

 

2020/2021

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o jejím provozu a připravovaných akcích. Budeme rády, když si prohlédnete i fotky z akcí, které u nás již proběhly, nebo obrázky našeho tvoření.

V tomto školním roce čeká naši družinu několik novinek. Jedna z hlavních je školní pavilon, kde budou mít všechna oddělení družiny svá zázemí. Také přivítáme 3 nové kolegyně. 

Náš roční tematický plán má název "Kdo si hraje, nezlobí". Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k sebepoznání, rozvoji, vlastnímu rozhodování a vnímání svého okolí.

Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. Usilujeme, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně čteme, vyprávíme si příběhy, kreslíme, malujeme, vyrábíme. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku. Posilováním sociálních dovedností vedeme děti k utváření pozitivních mezilidských vztahů.

 Věříme, že nás čeká pěkný rok plný zajímavých zážitků! 

 

Školní družina

5. 2. 2020
Přihláška do mimořádné družiny
25. 4. 2019
Přihlašování do ŠD na školní rok 2020/2021

Rychlý kontakt

Denní režim

 

Provoz ranní družiny: 6.30 - 7.40 hodin

Provoz odpolední družiny: 11.50 - 17.30 hodin

 

po obědě: odpočinkové a relaxační činnosti, zájmové činnosti  

13.30 – 15.00 hodin:  vycházka, pobyt na školním hřišti ( děti nelze osobně vyzvednout, je možný pouze samostatný odchod)

15.00 – 15.30 hodin:  hygiena, svačina, pitný režim 

15.30 – 17.30 hodin:  zájmové činnosti dle volby dětí, příprava na vyučování, úklid

 

Platby

Platba za školní rok 2020/2021 bude probíhat ve dvou splátkách: za období září – prosinec 2020 (1200 Kč, splatnost do 15.9. 2020) a za leden – červen 2020 (1800 Kč, splatnost do 15. ledna 2021). Číslo účtu i variabilní symbol dítěte zůstává nezměněn. V případě odhlášení dítěte ze ŠD během školního roku (vždy k poslednímu dni v měsíci) vám bude odpovídající částka vrácena.

č.ú.: 30015–384894399/0800

Fotogalerie

Dokumenty