Školní družina

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší družiny, na kterých naleznete všechny potřebné informace o jejím provozu a připravovaných akcích. Budeme rády, když si prohlédnete i fotky z akcí, které u nás již proběhly, nebo obrázky našeho tvoření.

V tomto školním roce čeká naši družinu několik drobných změn. S rostoucím počtem našich žáků, vzrostl i počet oddělení na 13. a také jsme přivítali dvě nové kolegyně. 

Náš roční tematický plán má název Cesta kolem světa. Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k poznání různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou.

Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. Usilujeme, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně čteme, vyprávíme si příběhy, kreslíme, malujeme, vyrábíme. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku. Posilováním sociálních dovedností vedeme děti k utváření pozitivních mezilidských vztahů.

 

Věřím, že nás čeká pěkný rok plný zajímavých zážitků!

Aktuality

25. 4. 2019
Přihlašování do ŠD na školní rok 2019/2020
20. 9. 2018
Školní družina 27. září bude!
11. 9. 2018
Družina 27. září 2018
20. 6. 2018
ŠD dne 29.6.2018
16. 5. 2018
Ukončení přijímání přihlášek do ŠD
16. 2. 2018
Minijarmark a tombola 2018

Rychlý kontakt

Denní režim

po obědě: odpočinkové a relaxační činnosti, zájmové činnosti 

13.30 – 15.00 hodin:  vycházka, pobyt na školním hřišti 

15.00 – 15.30 hodin:  hygiena, svačina, pitný režim 

15.30 – 17.30 hodin:  zájmové činnosti dle volby dětí, příprava na vyučování, úklid

 

Platby

Platba za školní rok 2018/2019 bude probíhat ve dvou splátkách: za období září – prosinec 2018 (1200 Kč, splatnost do 30. září  2018) a za leden – červen 2019 (1800 Kč, splatnost do 15. ledna 2019). Číslo účtu i variabilní symbol dítěte zůstává nezměněn. V případě odhlášení dítěte ze ŠD během školního roku (vždy k poslednímu dni v měsíci) vám bude odpovídající částka vrácena.

č.ú.: 30015–384894399/0800

Přihlašování do školní družiny v době volna

Fotogalerie

Dokumenty