Aktuality

Vážení rodiče,
váš případný zájem o docházku do školní družiny ve dnech pololetních (3.2.23) a jarních prázdnin (13.2. - 17.2.23) nám, prosím, oznamte e-mailem (zemanova.marcela@zsmnisek.cz) nejpozději do 31.1.2023. Školní družina bude v provozu od 8,00 do 16,00h při minimálním počtu 10ti přihlášených žáků. Prosím, abyste pečlivě zvážili potřebu přihlášení a v případě změny nás neprodleně informovali. Školní jídelna nebude v provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek za leden - červen 2023 činí 1 800 Kč.  Splatnost je do 31.1.202023 

 

 

Upozornění pro rodiče:

Návod pro vytvoření účtu viz. níže (dokumenty ke stažení

 Vytvořenou přihlášku není nutné tisknout, ani nosit do školy.

 Odkaz pro registraci v Domečku ZDE.

 

 

 

2022/2023

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách naší družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o jejím provozu a připravovaných akcích. Budeme rády, když si prohlédnete i fotky z akcí, které u nás již proběhly, nebo obrázky našeho tvoření.

Náš roční tematický plán má název "Kdo si hraje, nezlobí". Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k sebepoznání, rozvoji, vlastnímu rozhodování a vnímání svého okolí.

Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. Usilujeme, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně čteme, vyprávíme si příběhy, kreslíme, malujeme, vyrábíme. Pokud nám to počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku. Posilováním sociálních dovedností vedeme děti k utváření pozitivních mezilidských vztahů.

 Věříme, že nás čeká pěkný rok plný zajímavých zážitků! 

 

Školní družina

15. 1. 2022
Přihlašování do ŠD na školní rok 2022/2023

Rychlý kontakt

Denní režim

 

Provoz ranní družiny: 6.30 - 7.40 hodin

Provoz odpolední družiny: 11.50 - 17.30 hodin

 

po obědě: odpočinkové a relaxační činnosti, zájmové činnosti  

13.30 – 15.00 hodin:  vycházka, pobyt na školním hřišti ( děti nelze osobně vyzvednout, je možný pouze samostatný odchod)

15.00 – 15.30 hodin:  hygiena, svačina, pitný režim 

15.30 – 17.30 hodin:  zájmové činnosti dle volby dětí, příprava na vyučování, úklid

 

Platby

Pokyny pro platbu vám budou zaslány e-mailem na základě přihlášky v Domečku. 

Platba za školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dvou splátkách: za období září – prosinec 2022 (1200 Kč, splatnost do 15.9.2022) a za leden – červen 2023 (1800 Kč, splatnost do 31.1.2023). V případě odhlášení dítěte ze ŠD během školního roku (vždy k poslednímu dni v měsíci) vám bude odpovídající částka vrácena.

č.ú.: 30015–384894399/0800

Fotogalerie

Dokumenty