Nové informace k infekci COVID-19

Vážení rodiče,

od minulého sdělení KÚ k infekci COVID-19 , které jsem Vám zasílala 28.2.2020, se situace v ČR změnila, proto posílám informace nové.

Někteří z Vás tráví dovolenou  se svými dětmi (našimi žáky) v některém z lyžařských středisek v severní Itálii, popř. v jiných rizikových oblastech. Podle informací Krajského úřadu Středočeského kraje ti z Vás, kteří se pohybovali od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, by v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu měli sledovat svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.

Ihned po návratu prosím kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště (kontakty viz odkaz níže) nebo linku 112.

Pokud máte jakékoli pochyby či dotazy týkající se Vaší konkrétní situace, je možné se obrátit na   informační telefonickou linku, která  je k dispozici denně na telefonních číslech: 

                                              +420 724 810 106     a       +420 725 191 367.

Dále bychom vás rádi požádali o dodržování Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie ( případně z dalších rizikových oblastí), které se týká hlavně sledování zdravotního stavu v následujících 14 dnech po opuštění regionu se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Případná dvoutýdenní karanténa je na Vašem zvážení, my bychom ji určitě doporučili s ohledem na narůstající výskyt koronaviru v ČR, v případě naší školy i vzhledem k počtu žáků i zaměstnanců.  V tomto případě nám postačí omluvenka zákonného zástupce dítěte.

Žádáme Vás, abyste v případě – byť i mírných – obtíží neposílali své děti do školy.  I my se budeme snažit dohlédnout ve škole na to, aby děti dodržovaly hygienické návyky, a rovněž budeme dbát na zvýšenou hygienu ve škole celkově. Děkujeme za spolupráci, zodpovědné a ohleduplné jednání.

Odkazy na kontakty a na doporučení:

http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Algoritmus č. 1: pacient se dostaví do zdravotnického zařízení

Algoritmus č. 2: pacient kontaktuje linku 112

Algoritmus č. 3: doporučení pro občany

Sdílet