Slovo ředitelky školy o akci a reakci

Zákon akce a reakce je jeden ze základních fyzikálních zákonů. Ale má i významy obecné. Promítá se třeba i do některých známých českých přísloví, jako například „ Kdo seje vítr, sklízí bouři“ nebo „ Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá „ , a určitě by se našla i další.

Dnes Vám napíši o věci, která nás trápí, a tou je ničení školního majetku. Se zaměstnanci školy se snažíme, aby prostory školy působily přes svou velikost pokud možno příjemným a úhledným dojmem. Investujeme množství času a prostředků do toho, aby škola nepůsobila stroze a neosobně, abychom se v ní všichni cítili dobře.

Většina z nás, včetně většiny žáků to cítí stejně nebo podobně. Bohužel, poslední dobou se nám tady ale rozšířil takový nešvar. Objevují se nám tu kazisvěti, kteří to tak nevnímají a ničí práci i snahu většiny. Abych byla upřímná, jejich motivace je mi velkou záhadou. Rozumím tomu, že někdo věnuje svou energii na to, aby zlepšil své znalosti v jakémkoli oboru, nebo se věnuje nějakému sportu, ve kterém chce něco dokázat, někdo si chce vyzkoušet svou manuální zručnost a třeba zkusí něco vyrobit..

Chápu i sem tam nějakou klukovinu. Co ale nechápu, že někdo najde zalíbení v tom, že poškodí nebo zničí něco, co sám nevyrobil, nekoupil, co není jeho, ale co přitom slouží všem. Je pochopitelné, že v rámci přirozené soutěživosti třeba zkusím být lepší v matematice než kamarád, nebo si to rozdám s důstojným soupeřem na běžecké dráze nebo v některém úpolovém sportu.

Ale ti, kteří si za soupeře pro své zápolení vyberou záchodovou mísu, umyvadlo, dveře nebo alespoň kliku u dveří, květináč nebo jeho obsah, ti podle mě zasluhují „ocenění“ pouze za zbabělost, když vyzývají k souboji neživé věci, které se nemohou bránit. A co je ještě horší, že se neumí ke svým ,,hrdinským‘‘ činům ani přiznat.

Chci upozornit, že škola svůj majetek bude i nadále chránit, kvůli nám ostatním. Pokud někdo bude ničit věci, které mu nepatří, musí počítat s následky. Žádám tak všechny, kteří mají sklony poškozovat cizí majetek, aby toho nechali včas. A vás ostatní v našem společném zájmu prosím, nepodporujte zbabělce mezi sebou a pomozte udržovat prostředí školy takové, jaké si ho zasloužíte mít.

Jako ředitelka se snažím ctít presumpci neviny a nemám ráda pojem kolektivní viny. Jsem si vědoma toho, že po akci několika škůdců vás možná překvapila tvrdá reakce v podobě nepříjemných omezení pro všechny, a to včetně těch, kteří nic špatného neudělali. A někteří z vás teď volají po „ svobodě“ .

Anglický filozof J.S. Mill kdysi napsal, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda jiného“. Vedení školy chce svobodně společně s Vámi budovat naši školu a chce ji mít hezkou, a to je zase naše svobodné rozhodnutí. A my učitelé si tuhle naši svobodu budeme bránit. A já děkuji všem žákům, kteří se k nám přidají.

Vaše Michaela Pažoutová

Sdílet