Tomáš Hošek

Studuji magisterské studium na PedF UK.

Zajímám se o historii, sport, hudbu a LEGO.