Blanka Dolejší

Vystudovala jsem Gymnázium, VOŠ obor vydavatelství.