Ladislava Ondrouchová

Vystudovala jsem Pedf UK.

Zajímám se o projektové vyučování, kritické myšlení, angličtinu, zdravý životní styl. Starám se o svůj osobní růst pravidelným čtením odborné literatury.