Sylva Strnadová

Vystudovala jsem Integrované studium speciální pedagogiky UK v Praze - obor etopedie, psychopedie, arteterapie ( + 1. stupeň v rámci integrovaného studia).

Zajímám se o speciální pedagogiku, arteterapii, dramatickou výchovu, psychologii dětí.