Josef Porsch

Vystudoval jsem FSV UK a FF UK, doktorandské studium, výcvik na kouče.

Jsem rád průvodce, učitel, woodcrafter, tatínek, manžel a zvídavý člověk. Mým darem je otevírat prostor.