Jitka Vočková

Vystudovala jsem Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze - obor Vzdělávání dospělých a Andragogiku, Pedf UK - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Pedf UK - Občanská výchova a Základy společenských věd pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a UJEP v Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Zajímám se o školství, sebevzdělávání, děti, psychologii, výtvarnou činnost.