Projekt - Šablony I.

Projekt jsme nazvali „Cesta je cílem vzdělávání“ a je zaměřen na následující aktivity

Obecné cíle projektu:

1. osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků zaměřených na matematickou a čtenářskou gramotnost a mentoring.
2. na zajištění zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
3. na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a prevenci předčasného ukončování školní docházky
4. na podporu rovného přístupu ve vzdělávání
5. na podporu společného vzdělávání žáků

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci a žáci.

Zahájení projektu : 1.9.2017
Ukončení projektu : 31.8.2019

Aktivity probíhající na naší škole naplňující cíle projektu:

1. Poskytnutí dočasné personální podpory:

Školní asistent
Školní speciální pedagog
Školní psycholog
Vzdělávání pedagogických pracovníků

2. Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblastech:

Čtenářská gramotnost
Matematická gramotnost
Cizí jazyky
Mentoring

3. Prohlubování profesních kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.
Nové metody ve výuce:

Čtenářská gramotnost
Matematická gramotnost

4. Doučování žáků naší školy ohrožených školním neúspěchem

Ke dni  4. 1. 2019, je projektu ve fázi realizace všech výše uvedených aktivit.
Kontakt na manažerku projektu:
Mgr. Ladislava Ondrouchová, Tel: 774 021 180, e- mail: ondrouchova.ladislava@zsmnisek.cz
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT.

 

Sdílet