Pomoc sociálně slabým rodinám

Naše školní jídelna je zapojena do projektu "Obědy pro děti", který zajišťuje obecně prospěšná společnost "Women for women" - viz  informace dále. Do konce školního roku 2017/18 bude takto podpořeno 45 dětí z naší školy - našich strávníků :-)

Vážení přátelé,

dne 1. 9. 2014 jsme u příležitosti nového školního roku zahájili kampaň projektu Obědy pro děti s názvem "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou". Důležitost kampaně projektu Obědy pro děti vnímáme ve třech rovinách:

  1. Obecná znalost problému.
  2. Informovanost základních škol o projektu, resp. o možnosti efektivní pomoci.
  3. Výzva veřejnosti, aby přispěli a pomáhali s námi.

Cílem této kampaně je obecná znalost toho, že v 21. století a ve střední Evropě existují děti, které mají hlad a že jich není  málo.  V  průběhu  minulého školního  roku  jsme  se  přesvědčovali  o  tom,  že  obecný  postoj  české  veřejnosti  je nevěřícné kroucení hlavou a toto se kampaní snažíme změnit. Poté co česká veřejnost přijme tento problém jako fakt nebo ho bude cítit jako palčivý, začne se naplňovat další cíl tohoto projektu, což je finanční podpora pomoci.

Čislo transparentního účtu je: 888 555 999 / 5500

 

Je  stále dost lidí, kteří si mylně myslí, že hladovějící děti jsou jen děti nezodpovědných rodičů, investujících  raději  do něčeho  jiného  než je  jejich  dítě. Tento projekt k začátku října 2014 pomáhal již 456 dětem z 92 základních škol z celé České republiky. Žádostí stále přibývá.

 Projekt Obědy pro děti má za sebou třetí školní rok, ve kterém pomáhá hladovějícím dětem ze základních škol. 

"Ve školním roce 2015/2016 se nám podařilo pomoci 3286 dětem z 664 základních škol po celé České republice, což je o 1192 podpořených dětí více, než v minulém školním roce," informuje iniciátorka projektu a ředitelka obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN paní Ivana Tykač. 

Počet dětí a škol tak vzrostl o třetinu, celková vyplacená suma se přitom vyšplhala přes deset milionů korun, což je téměř dvojnásobný nárůst proti předchozímu roku. Je to dáno tím, že  mnohem  více  dětem  jsme  platili  obědy již od počátku školního roku.

 

Další informace najdete na www.women-for-women.cz

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Vlastislavova 152/4
140 00 Praha 4

IČ: 24231509
Bezplatná linka: +420 800 811 111
Telefon: +420 222 269 841